มาเรียม

มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่๔

พะยูน ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวได้ถึง ๓ เมตร และหนักประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ กก. กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร โดยเฉพาะหญ้าชะเงาใบมน หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้ากุ้ยช่ายทะเล กินวันละประมาณ ๓๐ กก. ใช้เวลากินประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง โดยใช้ปากเล็มหรืองับต้นหญ้าทะเลขึ้นมา แล้วส่ายล้างสิ่งเกาะติดออกไปก่อนที่จะกลืนเข้าไปโดยไม่เคี้ยว

Ref. http://km.dmcr.go.th/th/c_10/d_2470

#มาเรียม #พะยูนหางแฉกไม่ใช่หางกลม #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth