มาเรียม

สิงหาคม 2562

วันที่ อัตราการเต้นหัวใจ
Rest ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ
Rest ครั้ง/5 นาที
ปริมาณการให้นม
(CC)
หญ้าทะเล
ชนิดใบมะกรูด (กรัม)
ความยาวตัว
(ซม.)
ความยาวรอบตัว
(ซม.)
น้ำหนักตัว
(กก.)
หมายเหตุ
1 ส.ค. 2019 74 2 3,590 350 121.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
2 ส.ค. 2019 70 3 4,070 350 121.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
3 ส.ค. 2019 81 3 3,400 500 121.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
4 ส.ค. 2019 74 1 3,230 500 122.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
5 ส.ค. 2019 74 3 3,010 500 121.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
6 ส.ค. 2019 88 3 3,580 500 121.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
7 ส.ค. 2019 72 3 3,000 350 121.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
8 ส.ค. 2019 102 3 0 0 121.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
9 ส.ค. 2019 92 3 0 0 121.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
13 ส.ค. 2019 104 3 0 50 121.0 75.5 32.0
สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน