มาเรียม

ตารางเวร

 วันที่/ค่ำ  เวลาน้ำลงต่ำสุด  เวลาเข้าเวร  หน่วยงาน   รายชื่อผู้อยู่เวร 
21 ส.ค. 62 19.00 - 20.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายประพจน์ หนูคง , นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม 
20 ส.ค. 62 19.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายประพจน์ หนูคง , นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม
19 ส.ค. 62 18.00 - 19.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายประพจน์ หนูคง , นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม
18 ส.ค. 62 18.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม , นายวชิรวิทย์ บัวงาม
17 ส.ค. 62 18.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม , นายวชิรวิทย์ บัวงาม
16 ส.ค. 62 17.00 - 18.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม , นายวชิรวิทย์ บัวงาม
15 ส.ค. 62 17.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม , นายวชิรวิทย์ บัวงาม
14 ส.ค. 62 16.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายสมัคร ทองแป้น , นายประพจน์ หนูคง
13 ส.ค. 62 16.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายสมัคร ทองแป้น , นายประพจน์ หนูคง
6 ส.ค. 62 20.00 - 21.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายณรงค์ศักดิ์ สงณรงค์ , นายปรีชา เมืองทวี
5 ส.ค. 62 21.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายณรงค์ศักดิ์ สงณรงค์ , นายปรีชา เมืองทวี
4 ส.ค. 62 19.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายณรงค์ศักดิ์ สงณรงค์ , นายปรีชา เมืองทวี
3 ส.ค. 62 18.00 - 19.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายอนุชิต ขุฑสมบูรณ์ , นายจักรินทร์ คุ้มชาติ
2 ส.ค. 62 18.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายอนุชิต ขุฑสมบูรณ์ , นายจักรินทร์ คุ้มชาติ
1 ส.ค. 62 18.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายปรีชา เมืองทวี , นายวิทยา มากนคร
31 ก.ค. 62 ​ 16.00 - 17.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายปรีชา เมืองทวี , นายวิทยา มากนคร
30 ก.ค. 62 ​ 15.00 - 16.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายอนุชิต ขุฑสมบูรณ์ , นายณรงค์ศักดิ์ สงณรงค์ 
29 ก.ค. 62  14.00 - 15.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายอนุชิต ขุฑสมบูรณ์ , นายณรงค์ศักดิ์ สงณรงค์ 
22 ก.ค. 62  18.00 - 19.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายวชิรวิทย์ บัวงาม , นายชัยภัทร จันทร์สุข
21 ก.ค. 62  19.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายวชิรวิทย์ บัวงาม , นายชัยภัทร จันทร์สุข
20 ก.ค. 62  19.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายวชิรวิทย์ บัวงาม , นายชัยภัทร จันทร์สุข
19 ก.ค. 62  18.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายประพจน์ หนูคง , นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม
18 ก.ค. 62  18.00 - 19.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายประพจน์ หนูคง , นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม
17 ก.ค. 62  17.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายประพจน์ หนูคง , นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม
16 ก.ค. 62  17.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายชัยภัทร จันทร์สุข , นายสมัคร ทองแป้น
15 ก.ค. 62  16.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายชัยภัทร จันทร์สุข , นายสมัคร ทองแป้น
14 ก.ค. 62  15.00 น.  05.00 - 09.00 น.  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  นายชัยภัทร จันทร์สุข , นายสมัคร ทองแป้น
 7 ก.ค. 62   07.00 - 08.00 น.   05.00 - 09.00 น.   สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
 นายวิทยา มากนคร , นายจักรินทร์ คุ้มชาติ
 นายอภิสิทธิ์ สารสิทธิ์ , นายสำเริง โชคอำนวยสิทธิ์ 
 6 ก.ค. 62  07.00 น.  05.00 - 09.00 น.   สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
 นายวิทยา มากนคร , นายจักรินทร์ คุ้มชาติ
 นายอภิสิทธิ์ สารสิทธิ์ , นายสำเริง โชคอำนวยสิทธิ์ 
 5 ก.ค. 62   06.00 น.  04.00 - 09.00 น.   สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
 นายวิทยา มากนคร , นายจักรินทร์ คุ้มชาติ
 นายร่อหีม คงเหลา , นายอับดุลรอศักดิ์ กิจจาพิทูธ 
 4 ก.ค. 62  05.00 - 06.00 น.  03.00 - 08.00 น.   สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
 นายณรงศักดิ์ สงณรงค์ , นายปรีชา เมืองทวี
 นายร่อหีม คงเหลา , นายอับดุลรอศักดิ์ กิจจาพิทูธ
 3 ก.ค. 62  05.00 น.  03.00 - 08.00 น.   สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
 นายณรงศักดิ์ สงณรงค์ , นายปรีชา เมืองทวี
 นายกฤษณะ ผ่องศรี , นายเกรียงศักดิ์ เพชรรัตน์
 2 ก.ค. 62  04.00 น.  02.00 - 07.00 น.   สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
 นายวิทยา มากนคร , นายจักรินทร์ คุ้มชาติ
 นายกฤษณะ ผ่องศรี , นายเกรียงศักดิ์ เพชรรัตน์
 1 ก.ค. 62  03.00 น.  01.00 - 07.00 น.   สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
 นายวิทยา มากนคร , นายจักรินทร์ คุ้มชาติ
 นายอภิสิทธิ์ สารสิทธิ์ , นายสำเริง โชคอำนวยสิทธิ์
 30 มิ.ย. 62  03.00 น.  01.00 - 07.00 น.   สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
 นายทนงศักดิ์ เพ็งมาก , นายสุรเชษฐ์ ชูอักษร
 นายอภิสิทธิ์ สารสิทธิ์ , นายสำเริง โชคอำนวยสิทธิ์
 29 มิ.ย. 62  02.00 น.  00.00 - 07.00 น.   สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
 นายทนงศักดิ์ เพ็งมาก , นายสุรเชษฐ์ ชูอักษร
 นายร่อหีม คงเหลา , นายอับดุลรอศักดิ์ กิจจาพิทูธ