มาเรียม

แรกพบที่อ่าวทึง ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ วันที่ 26 เมษายน 2562

มาอยู่ที่อ่าวดูหยง เกาะลิบง จ.ตรัง วันที่ 29 เมษายน 2562

จากไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 00.09 น. ณ อ่าวดูหยง

อยู่ด้วยกันเพียง 111 วัน

ยามีล

แรกพบที่บ้านบ่อม่วง ต.ทรายขาว จ.กระบี่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จากไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 21.43 น. ณ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน แหลมพันวา

อยู่ด้วยกันเพียง 52 วัน

มาเรียม 01

น้องมาเรียม
จากไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 00.09 น.
ณ อ่าวดูหยง บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
ทั้งนี้ สามารถติดตามอัพเดทข่าวสารได้ทางเพจ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง www.facebook.com/dmcrth

มาเรียม 02

มาเรียม 03

มาเรียม 04

มาเรียม 05

มาเรียม 06

LIVE

ยามีล 01

น้องยามีล
จากไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 21.43 น.
ณ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน แหลมพันวา
ทั้งนี้ สามารถติดตามอัพเดทข่าวสารได้ทางเพจ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง www.facebook.com/dmcrth

แผนผังกล้อง CCTV

องค์ความรู้