มาเรียม

มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่๕

หลังจากที่รู้จักพะยูนเป็นอย่างดีกันแล้ว จะเห็นว่าพะยูนเป็นสัตว์ทะเลที่น่ารักขนาดไหน พวกเขาไม่เป็นพิษภัยกับใครในทะเล ปัจจุบันพวกเขามีจำนวนลดลงเหลือในทะเลไทยเพียง ๒๐๐ ตัวเท่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสงวนและอนุรักษ์พะยูนไว้ให้อยู่คู่ทะเลไทยต่อไป วันนี้ กรม ทช. มาชวนให้รู้จักวิธีอนุรักษ์พะยูนกันครับ

Ref. http://km.dmcr.go.th/th/c_10/d_2470

#มาเรียม #พะยูนหางแฉกไม่ใช่หางกลม #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth