มาเรียม

มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่๓

การกินอาหารของพะยูน จะไม่มีทิศทางที่แน่นอน โดยพะยูนจะใช้ปากเล็มหรืองับต้นหญ้าทะเลขึ้นมา แล้วส่ายล้างสิ่งเกาะติดออกไปก่อนที่จะกลืนเข้าไปโดยไม่เคี้ยว พฤติกรรมการกินหญ้าโดยใช้ปากดุนหญ้าไปข้างหน้าเรื่อยๆ แบบนี้ จะทิ้งรอยไถคล้ายร่องน้ำตามแนวหญ้า ลึกบ้าง ตื้นบ้าง ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง นั้นคือร่องรอยแห่งความสุข ที่ทำให้เรารู้ว่าพื้นที่นั้นยังคงมีพะยูนอาศัยอยู่

Ref. http://km.dmcr.go.th/th/c_10/d_2470

#มาเรียม #พะยูนหางแฉกไม่ใช่หางกลม #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth