มาเรียม

มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่๒

พะยูน หรือ Dugong ชนิดที่พบในทะเลไทยมีเพียง ๑ ชนิด เป็นพะยูนที่มีหางเป็นแฉก (ลักษณะเดียวกับหางของโลมาหรือวาฬ) ลำตัวมีสีเทาอมชมพู มีขนประปรายตามลำตัว ผิวหนังหนา ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวได้ถึง ๓ เมตร และหนัก ๒๐๐-๓๐๐ กก. กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร ว่ายน้ำเชื่องช้าด้วยความเร็ว ๒ กม./ชั่วโมง

Ref. http://km.dmcr.go.th/th/c_10/d_2470

#มาเรียม #พะยูนหางแฉกไม่ใช่หางกลม #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth