มาเรียม

บันทึกอุบัติเหตุ

วันที่ เวลา ชนิดของอุบัติเหตุ ชื่อผู้ประสบเหตุ อาการ การรักษา แอดมิท หมายเหตุ
 4 กรกฎาคม 2562 -  ปลากระเบน นายสุวิท สารสิทธิ์ เจ็บปวด รักษาโดยแพทย์ พักรักษาที่โรงพยาบาล 1 คืน  
 - - - - - - -