มาเรียม

มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่๑

เรามักเข้าใจผิดเวลาค้นหารูปพะยูนจากสื่อออนไลน์มาใช้งาน กรม ทช. จึงขอแนะนำว่าสัตว์ในตระกูลนี้พวกเขาจะมีอยู่ด้วยกัน ๒ ครอบครัว คือ แบบหางกลม หรือที่เรียกว่า มานาตี ชนิดนี้จะพบพวกเขาในต่างประเทศแถบทวีปอาฟริกา ส่วนในประเทศไทยของเรา จะพบเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน Dugong ซึ่งหางจะเป็นแฉก ลักษณะเดียวกับหางของโลมาหรือวาฬ

Ref. http://km.dmcr.go.th/th/c_10/d_2470

#มาเรียม #พะยูนหางแฉกไม่ใช่หางกลม #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth