มาเรียม

ข้อปฏิบัติในการดูแลมาเรียม

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในตัวมาเรียม พะยูนจอมซนเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายสำนักข่าวติดต่อมาเพื่อลงไปทำข่าว ทางทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของมาเรียม โดยเฉพาะการปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ไม่ลงน้ำ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ควรรบกวนเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานด้วยนะครับ

#รักษ์ทะเล #มาเรียม #พะยูน #เกาะลิบง #dmcrth