มาเรียม

แผนการอนุบาลและเฝ้าระวังมาเรียม

“มาเรียม” เป็นชื่อที่ชุมชนบนเกาะลิบงตั้งให้ แปลว่า “ผู้หญิงแห่งท้องทะเล ผู้มีความสง่างาม” มาเรียมเป็นลูกพะยูนเพศเมียที่พลัดหลงจากแม่ อายุประมาณ 5 เดือน ในช่วงแรกพบวันที่ 26 เมษายน 2562 หลังปล่อยคืนสู่ทะเลหลายครั้ง “มาเรียม” ก็ยังว่ายเข้าฝั่ง แม้ว่า “มาเรียม” จะสามารถกินหญ้าทะเลได้เอง แต่ด้วยวัยนี้ “มาเรียม” ยังต้องการน้ำนม แนวทางการให้น้ำนมโดยมนุษย์ในพื้นที่ธรรมชาติ เป็นวิธีการที่เราเชื่อว่าจะทำให้มาเรียมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในธรรมชาติอย่างอิสระและสามารถเจริญเติบโตแข็งแรงไปพร้อมกัน โดยต้องดูแลบ้านของมาเรียมให้มีความปลอดภัยจากกิจกรรมทางทะเล เครื่องมือประมง และการสัญจรทางน้ำ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากเจ้าหน้าที่และชุมชน เราหวังว่า นี่จะเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการอนุบาลลูกพะยูนในธรรมชาติได้สำเร็จ