มาเรียม

กรกฎาคม 2562

วันที่ อัตราการเต้นหัวใจ
Rest ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ
Rest ครั้ง/5 นาที
ปริมาณการให้นม
(CC)
หญ้าทะเล
ชนิดใบมะกรูด (กรัม)
ความยาวตัว
(ซม.)
ความยาวรอบตัว
(ซม.)
น้ำหนักตัว
(กก.)
หมายเหตุ
13 ก.ค. 2019 74 5 1,540 50 111.0 66.5 25.5
1. สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 2. สพ.ญ.อรอิณท์ นำสายทาน สัตวแพทย์ประจำสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
14 ก.ค. 2019 72 4 1,085 10 111.0 66.5 25.5
1. สพ.ญ.ชวัญญา เจียกวธัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 2. น.สพ.นายพันธวรรธน์ จาโรทก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
16 ก.ค. 2019 70 3 1,145 0 111.0 66.5 25.5
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
18 ก.ค. 2019 68 3 1,290 50 112.0 71.0 26.5
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
19 ก.ค. 2019 68 3 1,525 10 112.0 71.0 26.5
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
20 ก.ค. 2019 70 3 1,500 50 112.0 71.0 26.5
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
21 ก.ค. 2019 76 5 1,460 50 112.0 71.0 27.0
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
22 ก.ค. 2019 82 4 1,585 0 112.0 71.0 27.0
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
23 ก.ค. 2019 82 4 1,260 0 112.0 71.0 27.0
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
24 ก.ค. 2019 79 4 1,310 20 112.0 71.0 27.0
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
25 ก.ค. 2019 84 4 1,490 0 112.0 71.0 27.0
1. สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 2. ว่าที่ ร.ต. หญิง กรกมล กิติกัมรา สัตวแพทย์ประจำศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ กองทัพเรือ
26 ก.ค. 2019 80 4 1,325 20 112.0 71.0 27.0
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
27 ก.ค. 2019 74 4 1,490 0 112.0 71.0 27.0
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
28 ก.ค. 2019 71 5 1,490 10 112.0 71.0 27.0
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
30 ก.ค. 2019 72 3 1,140 10 112.0 71.0 27.0
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
31 ก.ค. 2019 72 3 1,415 10 112.0 71.0 29.0
สพ.ญ.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน