มาเรียม

กันยายน 2566

วันที่ อัตราการเต้นหัวใจ
Rest ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ
Rest ครั้ง/5 นาที
ปริมาณการให้นม
(CC)
หญ้าทะเล
ชนิดใบมะกรูด (กรัม)
ความยาวตัว
(ซม.)
ความยาวรอบตัว
(ซม.)
น้ำหนักตัว
(กก.)
หมายเหตุ